Informatie Corona


Op kamp in tijden van corona

Gegevens corona-coördinator


Pieter Meulenbergs

pieter@glab.be

0477/204558


Welke maatregelen gelden voor groepen tot en met 12 jaar


Groepsgrootte

  • Je kan werken met groepen van max. 10 deelnemers exclusief begeleiding, in de mate van het mogelijke buiten.

1 aanbod per week

  • De ministers van jeugd, sport en cultuur bevestigen dat de vraag om het aanbod te beperken tot 1 aanbod per week voorlopig blijft gelden.

Mondmaskers

  • Als begeleiding bij een groep van kinderen tot en met 12 draag je altijd een mondmasker. Buiten en binnen.

  • De kinderen zelf moeten geen mondmasker dragen.


Wat te doen bij ziekte of vermoeden van besmetting


Raadpleeg de huisarts bij volgende symptomen: hoest, kortademigheid, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van geur- en smaakzin, verstopte neus, keelpijn of diarree.

Indien deze symptomen zich voordoen tijdens de activiteiten, dan zullen we jullie bellen om je kind te komen halen. We vragen dan ook om met de huisarts contact op te nemen.


Test een deelnemer of één van de huisgenoten positief tijdens de duur van de activiteiten, verwittig dan steeds de corona-coördinator. De deelnemer mag niet meer terugkeren naar de meerdaagse activiteit.

Verwittig de corona-coördinator ook als er symptomen optreden binnen de twee dagen na de activiteit en deze symptomen daarna bevestigd worden met een positieve test.


Bij een positieve test zal je een oproep krijgen van een contactonderzoeker van de Vlaamse overheid, die u zal bellen op het nummer 02/214.19.19. Vermeld daarbij zeker de deelname aan de jeugdwerkactiviteit en geef de naam en het telefoonnummer van de corona-coördinator op. De corona-coördinator beschikt immers over de lijst van alle deelnemers en kan zo alle informatie doorgeven voor verdere opvolging aan contactonderzoek.


In geval van een positieve test binnen één van de groepen zal de contactonderzoeker van de Vlaamse overheid een casemanager inschakelen die de corona-coördinator contacteert. De casemanager start een risicoanalyse en bezorgt testcodes en quarantaine-attesten voor de deelnemers. Dit wil dus zeggen dat deze groep niet verder kan deelnemen aan het kamp.


Eén aanbod per week per kind


Een kind wordt aangeraden om elke week slechts één aanbod te kiezen. Daarbij kan men kiezen voor een ander aanbod per week. Hou er wel rekening mee dat het doel hiervan is om het mixen van sociale contexten en dus mogelijke blootstelling aan besmettingsrisico’s te beperken. Voor het volgen van deze maatregel ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders en opvoedingsverantwoordelijken van het kind/de jongere.


Het blijft een aanbeveling, maar het blijft ook verstandig om het aantal naschoolse activiteiten te beperken tot 1 per week. De reden hiervoor is helder: het vermengen van vele groepen verschillende kinderen zorgt ervoor dat het virus zich sneller kan verspreiden. Het blijft daarom verstandig én solidair om een keuze te maken in je naschoolse contacten en ze tot een minimum te beperken. Het is daarbij niet de verantwoordelijkheid van verenigingen om hun leden te controleren.


Extra informatie

Een folder met extra informatie kan u hier vinden.

Moest je nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om Pieter (corona-coördinator) hierover te contacteren.